21 maart - het oude Feest van de heilige Benedictus


In de abdij Affligem leven de monniken sinds eeuwen volgens de Regel van Benedictus. De gemeenschap vierde op 21 maart, volgens de oude kalender, het feest van de stichter der benedictijnen.  Hij werd door paus Paulus VI uitgeroepen tot patroon van Europa en in de nieuwe kalender vieren we hem op 11 juli. Benedictus werd ca 480 geboren te Nursia (Italië) en overleed ca 550. Paus Benedictus XVI sprak tijdens een audiëntie in Rome over de waarde die de Regel vandaag nog heeft. De opvolger van de heilige paus Johannes-Paulus II koos niet voor niets Benedictus als patroon voor zijn pontificaat.

De heilige Benedictus kwalificeert de Regel als “bescheiden, voor beginnelingen”; in werkelijkheid echter biedt zij aanwijzingen die niet alleen nuttig zijn voor monniken maar ook voor allen die een gids zoeken op hun weg naar God. Door haar afmeting, haar menselijkheid en haar nuchtere onderscheiding tussen wat wezenlijk en wat bijkomstig is in het geestelijk leven, heeft zij haar verlichtende kracht tot op heden kunnen bewaren. Toen Paulus VI op 24 oktober 1964 de heilige Benedictus tot Patroon van Europa uitriep, beoogde hij het prachtige werk te erkennen dat de heilige door middel van de Regel heeft verricht voor de vorming van de Europese beschaving en cultuur. Nog maar amper tevoorschijn gekomen uit een eeuw waarin zij die diep gewond raakte door twee wereldoorlogen, is Europa na de ineenstorting van de grote ideologieën, die tragische utopieën gebleken zijn, op zoek naar de eigen identiteit. Voor het scheppen van een nieuwe en duurzame eenheid, zijn de politieke, economische en juridische instrumenten zeker belangrijk, maar is het ook nodig een ethische en geestelijke vernieuwing te weeg te brengen die uit de christelijke wortels put van het Continent, anders kan Europa niet herbouwd worden. Zonder deze levensnoodzakelijke voeding, blijft de mens blootgesteld aan het gevaar dat hij bezwijkt voor de oude bekoring zichzelf te verlossen - een utopie die, zoals Paus Johannes Paulus II heeft opgemerkt, op diverse wijzen in het Europa van de twintigste eeuw “een regressie zonder weerga heeft veroorzaakt in de gekwelde geschiedenis van de mensheid”.Terwijl we op zoek zijn naar de ware vooruitgang, luisteren we ook vandaag de dag naar de
Regel van Sint Benedictus als een licht dat ons de weg wijst. De grote monnik blijft een ware Meester in wiens school wij de kunst kunnen leren van het beleven van het ware humanisme.


(Paus Benedictus XVI- audiëntie 9 april 2008)

Reacties

Populaire posts van deze blog

In memoriam Mgr. Fulgentius Le Roy OSB

Kaas- en wijnavond t.v.v. Jeugdheem Sint-Benedictus: 11 november vanaf 16 u.

Het Bisschoppenhuis, een beknopte geschiedenis