100 jaar Tijdschrift voor Liturgie

In oktober 2016 verscheen het laatste nummer van het Tijdschrift voor Liturgie, nr. 5 van de 100ste jaargang. Daarmee verdween een invloedrijk tijdschrift waarin Affligem een hoofdrol heeft gespeeld.


De abdij begon in 1919 met het “Tijdschrift voor Liturgie”. Het kende in zijn honderdjarig bestaan belangrijke invloedrijke hoofdredacteurs. Dom Franco de Wyels verzorgde de eerste nummers. In 1920 werd hij opgevolgd door dom Alberic Jonkers die nogal belerend schreef. In 1924 nam dom Albert Van Roy de hoofdredactie waar. Hij omringde zich meteen met een staf goede medewerkers die een uitgebreide interesse voor de liturgiegeschiedenis en voor de liturgische kunst aan de dag legden. Onder de Tweede Wereldoorlog kwamen dom Eligius Dekkers van de abdij Steenbrugge en dom Ambroos Verheul van Affligem de redactie versterken.

In 1946 smolten alle Nederlandstalige liturgische tijdschriften samen met het TvL onder de leiding van dom Ambroos Verheul die het een meer theologisch-liturgisch en pastorale richting gaf. Vanaf 1956 publiceerde het ook in een dubbelnummer de verslagen van de liturgische congressen die Affligem en Tongerloo organiseerden. Verder kwamen onderwerpen aan bod als de volkstaal, de concelebratie en de communie onder beide gedaanten. Het Tweede Vaticaans concilie bracht nieuwe thema’s aan: de grondbeginselen van de hervormingen, de vertaling van de liturgische boeken enz.


   Dom Joseph Van der Speeten                                                        Dom Ambroos Verheul

In 1994 nam de zieke dom Ambroos ontslag als hoofdredacteur. Hij werd opgevolgd door prof. Jef Lamberts van de KUL die samen met dom Joseph Van der Speeten de dagelijkse redactie verzorgde. Dat was ook de start van een zoektocht naar een nieuwe identiteit: verdieping van wat liturgie vieren is, wat kerk zijn inhoudt, aandacht voor de huidige cultuur … Dom Joseph zette zich voor 100% in voor het tijdschrift. Hij zocht naar geschikte onderwerpen en medewerkers, schreef auteurs aan enz. Zijn kundigheid en toewijding werden algemeen gewaardeerd.

In Affligem zorgden achtereenvolgens dom Marcel De Schutter, dom Hiëronymus Tuytten, dom Hubertus Schmeitz, dom Wilfried Verleyen en dom Mattheus Callebaut voor de administratie. Na het overlijden van dom Mattheus in 2005 nam Marc de Saeger die taak op zich. Het plotse overlijden van dom Joseph op 19 maart 2015 onthoofde de redactieraad. De leden besloten toen voort te werken tot en met de 100ste jaargang, wat nu met het verschijnen van nr. 5 van 2016 is gebeurd.


Het “Tweemaandelijks Tijdschrift voor Kunst en Cultuur” bericht over de activiteiten in het Cultureel Centrum en over het leven in de abdij. 
Elk nummer bevat ook bijdragen over de rijke geschiedenis van Affligem.

Een abonnement kost 7,50 euro, 
een steunabonnement 10,00 euro. 
Inschrijven kan door storting op 
BE69 00005880 9278 van G. Verkest, 
Abdijstraat 6,  1790 Affligem. 


Reacties

Populaire posts van deze blog

In memoriam Mgr. Fulgentius Le Roy OSB

Kaas- en wijnavond t.v.v. Jeugdheem Sint-Benedictus: 11 november vanaf 16 u.

Het Bisschoppenhuis, een beknopte geschiedenis