O.L.V. van Affligem

O.-L.-Vrouw van Affligem: Ten Hemel Opneming

Op 15 augustus viert de christelijke wereld een van de voornaamste en oudste feesten van O.-L.-Vrouw, haar opneming in de hemel. Dit is de persoonlijke voltooiing van haar verlossing door haar zoon Jezus Christus. Maar de abdij en haar vele vrienden hebben nog een reden om feest te vieren. 15 augustus is namelijk ook het feest van O.-L.-Vrouw van Affligem.

Aan de oorsprong van dit bijzondere feest ligt een historische gebeurtenis die alle oude kronieken van de abdij vermelden. In 1146 kwam de H. Bernardus, abt van het Bourgondische klooster van Clairvaux, in onze streken om, in opdracht van de paus, een tweede kruistocht te prediken. Van deze reis maakte hij gebruik om Affligem te bezoeken met de bedoeling de monniken over te halen om zich aan te sluiten bij de strengere observantie van Citeaux. Dat opzet mislukte. Toch zou hij over Affligem getuigd hebben: “Overal in de kloosters die ik bezocht, heb ik mensen aangetroffen, maar hier engelen”.


Dat bezoek van Bernardus is ook om een andere reden bekend gebleven. Bernardus was een vrome Mariavereerder en hij had de gewoonte om elk beeld van O.-L.-Vrouw te begroeten met een “Ave Maria”. Volgens een vrome traditie zou hij ook in Affligem een groot Mariabeeld gegroet hebben en de minzame wedergroet “Salve Bernarde” ontvangen hebben. Dat feit ligt aan de oorsprong van de bijzondere Mariaverering in de abdij.

Het beeld dat in Affligem wordt bewaard, dateert van 1605 en werd door een Mechelse beeldhouwer gerealiseerd uit een brokstuk van het grote beeld dat in Oud-Affligem werd vereerd, maar in 1580 door protestanten was stukgeslagen. Het is een stenen beeld van 53 cm. Maria draagt een sierlijke blauwe mantel. Het lichaam van het kindje Jezus is onbedekt om aan te geven dat God werkelijk mens is geworden. De kronen en de scepter zijn koninklijke attributen. De druiven symboliseren dat Maria weldaden schenkt. Proost Benedictus van Haeften liet het in 1621 in de kerk plaatsen. Hij bevorderde de verering tot Maria door een jaarlijkse processie in te richten. De huidige Mariahulde, met plechtige vespers en lof, gebedsdienst met akte van toewijding en gevolgd door een eucharistieviering, is daar de voortzetting van.


De plechtigheid dit jaar vangt aan om 17u in de abdijkerk en wordt om 18u gevolgd door een plechtige Eucharistieviering.

U bent van harte welkom!

(door B.V.)

Reacties

Populaire posts van deze blog

In memoriam Mgr. Fulgentius Le Roy OSB

Kaas- en wijnavond t.v.v. Jeugdheem Sint-Benedictus: 11 november vanaf 16 u.

Het Bisschoppenhuis, een beknopte geschiedenis